Nasze usługi

Główne obszary naszej kompleksowej oferty obejmują projektowanie, wykonawstwo, montaż i serwis instalacji w obiektach komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych, rekreacyjnych oraz użyteczności publicznej, w tym, m.in.:

 • Instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • Instalacji chłodniczych
 • Instalacji grzewczych i ciepłowniczych
 • Instalacji sanitarnych i gazowych
 • Instalacji hydrantowych i tryskaczowych (przeciwpożarowych)
 • Sieci i przyłączy sanitarnych, gazowych oraz ciepłowniczych
 • Automatyki

W trosce o zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej nasza działalność obejmuje:

 • Sporządzanie projektów wykonawczych
 • Analizę rozwiązań technicznych
 • Konstrukcję instalacji i ich elementów wsporczych
 • Dobór i dostawę urządzeń oraz materiałów
 • Montaż systemów instalacji i nadzoru prac kontraktowych
 • Pomiar przepływów oraz regulację pracy instalacji
 • Uruchomienie instalacji
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Instalacje procesów technologicznych:

 • Techniki sprężania powietrza / techniki próżniowe
 • Zaopatrzenie w tlen
 • Zaopatrzenie w gazy do spawania
 • Instalacje parowe
 • Uzdatnianie wody do procesów technologicznych
 • Chłodnictwo
 • Instalacje wody chłodniczej w procesach technologicznych
 • Odzyskiwanie ciepła w procesach produkcyjnych
 • Wyciągi techniczne w halach produkcyjnych

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych:

 • Tryskaczowych
 • Zraszaczowych
 • Pianowych
 • Proszkowych
 • Gaszenia gazem (C02, Argon, FM-200, itp..)
 • Hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Technika pomiarowa, sterująca i regulacyjna.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z gwarancją najwyższej jakości