Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Kraków
Dodaj do ulubionychDodano

Szczegóły projektu

Lokalizacja
Kraków, Czyżyny (aleja Bora Komorowskiego)
Typ inwestycji
Obiekt użyteczności publicznej
Powierzchnia użytkowa
~12500 m²
Ilośc kondygnacji
1 podziemna, 4 nadziemne
Inwestor:
Małopolskie Centrum Nauki
Generalny wykonawca
HOCHTIEF Polska S.A.
Data rozpoczęcia
listopad 2021 r.
Planowana data zakończenia
marzec 2023 r.
Status:
W trakcie realizacji

Opis inwestycji

Realizacja projektu ma na celu budowę nowoczesnej i innowacyjnej placówki, która przyczyni się do uzupełniania oraz rozwoju oferty edukacyjnej i kulturalnej regionu. Celem projektu jest również zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie działań mogących zmniejszyć skutki postępujących zmian klimatycznych, w tym celowości przedsięwzięć proekologicznych. Edukacja w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o budynek zaprojektowany, zrealizowany i funkcjonujący zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. MCN ma stanowić przestrzeń do działań sieciujących pomiędzy różnymi dziedzinami, ośrodkami, organizacjami, ekspertami. W tym celu nie tylko oferta programowa MCN ma mieć charakter interdyscyplinarny, ale i zaplecze, wyposażenie i ich dostępność mają sprzyjać takiej współpracy (laboratoria, przestrzeń do ekspozycji, możliwość interakcji z odbiorcą, możliwość spotkania ekspertów z innych specjalności).

źródło: https://cogiteon.pl

Zakres prac

  • Instalacja wody lodowej
  • Instalacja ciepła technologicznego
  • Instalacja centralnego ogrzewania
  • Instalacja freonowa
  • Instalacji skroplin
  • wykonanie węzła cieplnego
  • Maszynowni chłodu wraz ze zbiornikiem lodu (jest to nowatorskiego rozwiązanie, unikatowe w skali kraju).

Lokalizacja inwestycji